Doanh nghiệp

4/21/2021 12:10:24 PM
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ SX TM XNK An Phú

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ SX TM XNK An Phú

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ SX TM XNK An Phú

Ông: NGUYỄN CHÍ TRỌNG - Giám Đốc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SX TM XNK AN PHÚ

Địa chỉ: 688/24/15B Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Ngành nghề: In ấn, bao bì
Điện thoại: 0938116986

Thông tin Doanh nghiệp

Ông: NGUYỄN CHÍ TRỌNG - Giám Đốc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SX TM XNK AN PHÚ

Địa chỉ: 688/24/15B Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Ngành nghề: In ấn, bao bì
Điện thoại: 0938116986

Sản phẩm & Dịch vụ

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
Work:
info@doanhnhanqnh.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@doanhnhanqnh.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức VND200000 - VND500000

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức