UBND huyện Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2017

Thứ Hai, 04-06-2018 | 4:02PM GMT+7

Hợp tác - đầu tư

6/4/2018 4:02:58 PM
UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2017 và triển khai cơ chế, chính sách phát triển HTX trong thời gian đến.
 
Đến dự có đồng chí Trần Thanh Diệp - Phó Chi cục trưởng, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Noa – PCT. UBND huyện.
 
Trong năm 2017, công tác xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2017, cả huyện có 16 HTX đang hoạt động, gồm 13 HTX Nông nghiệp và 3 HTX phi nông nghiệp, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó, có 3 HTX thành lập mới, tăng 46,5% so với năm 2016 và có 8 Tổ hợp tác.
 
Các HTX sau chuyển đổi và thành lập mới cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đã đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các HTX còn tham gia vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất hiệu quả. Một số HTX đã phát triển tốt, đa dạng, phong phú về ngành nghề, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH… tiêu biểu như: HTX Quế Xuân 2, HTX Quế Phú, HTX Quế Châu. Song bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, yếu kém. Cụ thể như một số HTX còn lúng túng trong hoạt động, năng lực quản lý còn nhiều bất cập; khả năng cạnh tranh thấp, thiếu năng động, sáng tạo trong việc mở rộng ngành nghề; gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tình hình nợ đọng còn nhiều dẫn đến thiếu vốn để phát triển sản xuất, lợi ích mang lại cho thành viên còn ít. Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đã đề xuất nhiều ý kiến bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, phấn đấu thành lập mới 2 HTX và hướng dẫn 4 Tổ hợp tác đủ điều kiện phát triển thành HTX; nâng tỷ lệ HTX khá, giỏi lên trên 80%...
Hội nghị cũng đã triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển HTX trong thời gian đến.
 

Đồng chí Trần Văn Noa - PCT. UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Hải Hàn
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Diệp - Phó Chi cục trưởng, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trần Văn Noa đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác và HTX; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện để giúp HTX hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các THT, HTX cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác ngày càng phát triển...
 
Tác giả: Hải Hàn
Các tin khác
Video clip + Xem tất cả
  • Giải golf mừng sự kiện ra mắt CLB doanh nhân QNH (phần 1)

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
Work:
info@doanhnhanqnh.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@doanhnhanqnh.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức VND200000 - VND500000

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức