Mạnh thường quân

STT Họ và Tên Số tiền Ngày Ghi chú
1

A Phước - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VIỆT ÚC

Ngày đóng góp: 10/10/2018
Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
500.000.000 10/10/2018 Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
2

CHỊ HÒA

Ngày đóng góp: 10/10/2018
Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
100.000.000 10/10/2018 Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
3

ANH PHẠM GẶP - TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN

Ngày đóng góp: 10/10/2018
Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
100.000.000 10/10/2018 Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
4

BÁC DŨNG - ANH TRAI CỦA TT NGUYỄN XUÂN PHÚC

Ngày đóng góp: 10/10/2018
Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
50.000.000 10/10/2018 Đóng góp quỹ khởi nghiệp sáng tạo
Video clip + Xem tất cả
  • Giải golf mừng sự kiện ra mắt CLB doanh nhân QNH (phần 1)

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
Work:
info@doanhnhanqnh.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@doanhnhanqnh.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức VND200000 - VND500000

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức